พบกันเป็นประจำ 🙂 เช็กดวงชะตาราศีกัน และในเดี๋ยวนี้ เราจะมีเรื่องของ "จังหวะความข้องเกี่ยว" ของ 12 ราศีมาฝากกันด้วย เป็นส่วนหนึ่งจากในหนังสือ "พลังรักพลังชีวิต" ของผู้พยากรณ์เอง สัปดาห์นี้ เป็นเรื่องของ "ราศีพิจิก"

 

          สำหรับคนที่รู้ลัคนาของตนเอง (การผูกดวงโดยใช้เวลาตกฟาก) สามารถอ่านได้ทั้งราศีและลัคนา

 

จังหวะความเกี่ยวพันของ ราศีพิจิก Scorpio (16 พย.-15 ธค.)

 

ในด้านบวก

 

          ความเชื่อมโยงของราศีนั้นอาจแบ่งออกเป็น 2 ระดับหนึ่ง เป็นความข้องเกี่ยวระหว่างคุณกับใครก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นคู่ครอง หุ้นส่วน คู่ครอง หรือเพื่อให้นร่วมงานก็ตาม หากกำลังอยู่ในช่วงที่ลึกซึ้ง ดูดดื่ม มีความเข้าอกเข้าใจกัน จะลึกซึ้งถึงในระดับจิตวิญญาณใครก็แทรกเผ่านาไม่ได้

 

          คุณจะเข้ากันได้ดี มีความไว้วางใจกัน อาจมีการทำงานบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทัดเทียมกันทั้งสองข้าง และคุณกับคู่ครองจะตระหนักดีถึงความสำคัญของกันและกัน ช่วยทำให้คุณกับเค้าระงับอารมณ์โกรธเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อทำอะไรไม่ถูกใจกันขึ้นมา

 

          กล่าวได้ว่า ความข้องเกี่ยวมีทิศทางแนบแน่น ยั่งยืน พอดีไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับคนที่ไว้วางใจคนยาก เช่นชาวพิจิก นั่นเพราะถ้า "ตั้งอกตั้งใจ" แล้ว พิจิกจะรักษาความเกี่ยวเนื่องที่เป็นสมบัติส่วนตัวสุดความชำนาญ

 

          แต่สอง อาจมีด้านตรงกันผ่านกับแบบแรกอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ คุณและคู่ควง (แม้แต่หุ้นส่วน คู่ครอง หรือเพื่อให้นร่วมงาน) ภายนอกอาจดูเข้ากันได้  แต่จริงแล้วภายในใจลึก ๆ ยังมีความลังเล ไม่ไว้ใจกันง่าย ๆ หรืออาจกำลังคบหากันด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเป็นได้ว่าซึ่งก็คือผลประโยชน์ที่มีร่วมกันอยู่

 

          ด้วยราศีพิจิกมีความซับซ้อนทางอารมณ์ ทำให้ความเกี่ยวข้องมีความไม่แน่ๆซ่อนอยู่ เหมือนกับสมุทรที่มีคลื่นใต้น้ำ ไม่สามารถหยั่งรู้ว่าลมจะพัดพาคลื่นปรวนแปรไปทางใด ตัวคุณเอง จึงควรรู้เท่าทันตัวเอง ระมัดระวังการคบหากับผู้อื่น หรือหากจะให้ดีแล้ว จงมีอุเบกขา เมตตา และกรุณาเข้าไว้ 🙂

          อนึ่ง คุณเป็นคนที่ต้องการมิตรที่จริงใจ ให้ค่ากับความไว้วางใจสูงมาก ในด้านบวก คุณจะพร้อมรับเอาธุระของอีกข้างมาเป็นของตน คุณจะไม่เพิกเฉยกับความทุกข์ของคนรัก และจะรักอย่างพร้อมรับผิดชอบสุดใจ